X
Dotační
oblasti

Výrobní areály

Každý výrobní provoz je jako jedinečný organizmus. Nikdy nejsou stejné, mají rozdílné požadavky na velikosti výrobních celků, skladování, administrativní zázemí, zpevněné plochy a tak dále. Zpracovávat projekt na další výrobní areál je pro nás vždy nová vítaná zkušenost.

Naše nabídka v oblasti průmyslových areálů

Vytvořit nové nebo oživit staré areály je pro nás výzvou. Vždy se snažíme porozumět Vám klientům a Vašim potřebám. Výsledkem je pak optimální řešení ve vztahu k Vašim cílovým požadavkům, dispozicím pozemků, přístupu na ně a logistickým vztahům mezi jednotlivými provozy. Případně stávajících areálu pokud to bude vhodné navrhneme i demoliční práce a výstavbu nových částí areálu. Také se zaměříme na efektivní napojení na inženýrské sítě.

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci včetně statických výpočtů, energetického posudku, položkového rozpočtu pro výběr dodavatele. V případě, že budete chtít využít některý z dotačních titulů, bude dokumentace nachystána ve stupni, jaký vyžaduje poskytovatel dotace.