X
Dotační
oblasti

Úspory energie

Úspory energie jsou dostupné téměř v každém objektu či provozu. Nenavrhujeme jen prosté zateplení fasády a výměnu oken, ale zaměřujeme se zejména na optimalizaci otopné soustavy, rekuperaci vzduchu, smysluplné využití dostupných OZE, změnu technologie osvětlení a uživatelsky srozumitelný systém měření a regulace.

Naše nabídka v oblasti úspor energie

Aktivně sledujeme vývoj zateplovacích systémů a hlavně moderních technologií  pro energetické úspory. Navrhneme pro Vás optimální řešení ve vztahu k Vašim potřebám a možnostem aplikace jednotlivých opatření. Pokud je to vhodné doplníme celý systém o využití OZE, třeba o ohřev TUV díky energii Slunce.

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci včetně statických výpočtů, energetického posudku, položkového rozpočtu pro výběr dodavatele. V případě, že budete chtít využít některý z dotačních titulů, bude dokumentace nachystána ve stupni, jaký vyžaduje poskytovatel dotace.

Úspora primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří k jedné z hlavních priorit Evropské unie. Z toho důvodu do této oblasti směřují dotační prostředky. Spolupracujeme úzce s odborníky z RENARDS.