X
Dotační
oblasti

Inženýrská činnost

Gordický uzel každého projektu. Stavební úřady a dotčené organizace, které se k Vaší stavbě nějakým způsobem musí vyjádřit, postupují do jisté míry jednotně a předvídatelně. Každý z nich si však vyhrazuje určitou míru zcela autonomních a neobvyklých požadavků a postupů. Také proto jsou veškerá správní řízení v oblasti výstavby veřejností chápána jako boj s větrnými mlýny.

Naše nabídka v oblasti inženýrské činnosti

My s úřady neválčíme. Komunikujeme s všemi dotčenými subjekty a orgány již ve fázi přípravy projektu. Snažíme se dopředu odtušit jejich požadavky na daný typ stavby. V rozhodných dobách maximalizujeme kontakt s příslušnými orgány a jsme jim kdykoliv k dispozici na doplnění či upřesnění podkladů, ke kterým mají zaujmout stanovisko. Proto naše inženýrská činnost směřuje k jasně vytyčenému termínu a cíli. Zahrnuje tyto činnosti:

  • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací,
  • obstarání rozhodnutí o umístění stavby,
  • obstarání stavebního povolení,
  • výkon autorského dozoru v průběhu výstavby,
  • spolupráce při kolaudačním řízení,
  • spolupráce po dokončení stavby.