X
Dotační
oblasti

Rekonstrukce a renovace

Starý a zanedbaný, případně zchátralý objekt nemusí hned znamenat, že je určen k demolici. Rádi se pouštíme do výzev rekonstrukcí a renovací objektů, před které nás staví naši klienti. Ať se jedná o maximální využití stávajících prostor pro nové účely, případně oprava s důrazem na zachování předešlého architektonického rázu a nebo o kombinaci obou dvou předešlých variant.

Naše nabídka v oblasti rekonstrukce a renovace

Ke každému novému projektu přistupujeme individuálně, zajímá nás jaké máte představy, jaká je historie objektu. Před zahájením projekčních prací objekt navštívíme, abychom lépe pochopili jednotlivé návaznosti a na těchto základech Vám navrhneme optimální řešení.  Vkládáme do projektu stejné úsilí, ať se jedná o „banalitu“ jako třeba oprava omítek, a nebo o projekt komplexní rekonstrukce výrobního areálu.

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci včetně statických výpočtů, profesí TZB, energetického posudku a položkového rozpočtu pro výběr dodavatele. V případě, že budete chtít využít některý z dotačních titulů, bude dokumentace nachystána ve stupni, jaký vyžaduje poskytovatel dotace.