X
Dotační
oblasti

Fotovoltaika

 

Střešní či fasádní instalace fotovoltaických panelů jsou vhodným doplněním zdrojů elektrické energie pro firmy i domácnosti.

Naše nabídka v oblasti fotovoltaiky

Aktivně sledujeme vývoj technologií na poli fotovoltaiky a také legislativní a dotační podmínky v této oblasti. Účastníme se odborných akcí k tématu. Navrhneme pro Vás optimální řešení ve vztahu k dispozicím střechy či fasády, vzhledem k vaší spotřebě a jejímu chodu. Pokud to bude vhodné doplníme fotovoltaický systém o baterie k uložení energie.

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci včetně statických výpočtů, energetického posudku, položkového rozpočtu pro výběr dodavatele. V případě, že budete chtít využít některý z dotačních titulů, bude dokumentace nachystána ve stupni, jaký vyžaduje poskytovatel dotace.

Zajistíme všechny potřebné dokumenty pro řádný provoz fotovoltaické elektrárny.