X
Dotační
oblasti

Občanská vybavenost

Změna poptávky občanů a spolků po veřejných službách nutí obce a města k investicím do škol a školek, veřejných hřišť a sportovišť, kulturních a volnočasových domů.

Naše nabídka v oblasti občanské vybavenosti

Vyhovět takovému zadání je často složité. Zájmy různých skupin obyvatel v obcích jsou nezřídka v příkrém rozporu, situaci dále komplikuje fakt, že jsou investovány veřejné prostředky, navíc obvykle velmi omezené. Proto je pro nás výzvou vymyslet takový projekt, který bude pro rozpočet únosný, pro občany aktuálně plně funkční a pro budoucnost trvale udržitelný. Dbáme na to, aby v případě očekávané změny zájmů obyvatel města či obce bylo možné využít objekt k minimálními náklady pro jiný účel.

Navrhneme pro Vás optimální řešení ve vztahu k Vašim cílovým požadavkům, dispozicím pozemků, přístupu na ně, stavu jednotlivých budov. Vzhledem k projektování v BIM jsme schopni efektivně měnit a doplňovat projekt dle požadavků veřejnosti a jejich volených zástupců. Víme, že rozhodování v obcích a městech je složitější než v soukromém sektoru. Jsme na to připraveni.

Připravíme pro Vás kompletní dokumentaci včetně statických výpočtů, energetického posudku, položkového rozpočtu pro výběr dodavatele. V případě, že budete chtít využít některý z dotačních titulů, bude dokumentace nachystána ve stupni, jaký vyžaduje poskytovatel dotace. Zde úzce spolupracujeme s odborníky z RENARDS.